Kontakt

Adres

MOZO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mickiewicza 19/2 (pierwsze piętro)
80-425 Gdańsk

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy
KRS:0000536327
NIP: 584-27-39-139
REGON: 360415334